Với mục đích giúp các mẹ bỉm,  trong lúc chăm con vẫn có thể kiểm được tiền từ việc bán đồ phụ kiện ăn dặm, cũng như hiểu biết thêm nhiều kiến thức ăn dặm. Chúng mình sẽ cùng giúp nhau tạo lên một group đem lại những nguồn thu thụ động đến cho mình nhé ..

Hình thức CTV hoạt động thế nào ?

Hướng dẫn làm CTV bằng Video 

Hướng dẫn bằng Video sẽ cập nhật sau